ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εξασφαλίστε ασφαλή και αξιόπιστη πυρίμαχη εγκατάσταση
Η Topower διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο καλά εκπαιδευμένων και καταρτισμένων εποπτικών αρχών για να διασφαλίσει την τέλεια εγκατάσταση της πυρίμαχης επένδυσης. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, από την τακτική συντήρηση έως την ολοκλήρωση έργων με το κλειδί στο χέρι, μπορούμε να σας παρέχουμε οποιαδήποτε ή όλες τις ακόλουθες υπηρεσίες:

♦ Επιλέξτε μια εξειδικευμένη εταιρεία εγκατάστασης που έχει ελεγχθεί από πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας εργασίας
♦ Λεπτομερές σχέδιο παράδοσης υλικού και πυρίμαχο υλικό εγκατάστασης
♦ Ορίστε και ακολουθήστε το σχέδιο ασφαλείας για το χειρισμό υλικών και τη λειτουργία του εξοπλισμού
♦ Επιβλέψτε τους εγκαταστάτες τρίτων ή πελατών
♦ Επιλέξτε και παραδώστε τον απαραίτητο εξοπλισμό εφαρμογών και καλά εκπαιδευμένους χειριστές
♦ Επιτήρηση μετά την εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της ξήρανσης και της διάθεσης αποβλήτων

Οι κορυφαίοι ειδικοί μπορούν επίσης να παρέχουν στην ομάδα σας ειδικά μαθήματα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για πυρίμαχες εγκαταστάσεις.


Ώρα μετά: 10 Μαρτίου-21