, Γυάλινος φούρνος - Shandong Topower Pte Ltd

Γυάλινος φούρνος

ΠΥΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ Γυαλοκλίβανο

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΥΡΙΜΑΧΙΑ ΓΙΑ Γυαλοκλίβανο

Το γυαλί είναι ένας ηλεκτρικός αγωγός σε υψηλές θερμοκρασίες.Το λιωμένο γυαλί περιέχει ιόντα αλκαλιμετάλλου νατρίου και καλίου, τα οποία έχουν ηλεκτρική αγωγιμότητα.Όταν περάσει το ηλεκτρικό ρεύμα, θα παράγει θερμότητα Joule, και εάν η θερμότητα είναι αρκετά μεγάλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λιώσει το γυαλί, το οποίο ονομάζεται «ηλεκτρότηξη γυαλιού».

Πυρότουβλο, Χυτό μπλοκ AZS, τούβλο μαγνησίας, πυριτικό τούβλο, τούβλο κορούνδιο